Mahle

Iskali ste v Blagovne znamke

  • 1 (Tok)
  • 2
  • 3
Izdelek Datum Nakup
13151 motorino avviamento 12V 4,2KW
net weight 10.86 kg
€ 508.47 za kos
-
+
13152 alternatore 14v 95a
voltage 14 V
electric current intensity 85 Ah
€ 364.40 za kos
-
+
13153 motorino avviamento 24v 2,5kw
No. teeth 9
voltage 24 V
power 2,5 KW
€ 686.52 za kos
-
+
903644 4807375 motorino avv. 12V-3KW.
voltage 12 volt
power 3 kw
z 9
With reducer
neto teža 8.74 kg
€ 268.46 za kos
914271 motorino avv.12V z.9 4,2 KW
voltage 12 v
power 4,2 kw
z 9
With reducer
€ 286.58 za kos
-
+
921019 motorino avv.160/90
11745 STARTER
Number of teeth 9
Voltage 12 V
napetost 12 V
number of teeth 9
moč 3,1 kW
ISKRA reference IS0862
Power 3.1 kw
MAHLE reference MS366
Number of teeth 9
Voltage 12 V
Iskra reference IS0862
Power 3.1 kW
net weight 13.06 kg
€ 311.28 za kos
-
+
13045 ALTERATORS FOR TRACTORS
ISKRA reference IA0735
napetost 14 V
intenzivnost toka 415 A
MAHLE reference MG432
Voltage 14 V
Electric current intensity 45 A
Data 14 V - 45 A
net weight 4.932 kg
€ 368.11 za kos
-
+
12355 STARTER
Number of teeth 10
napetost 12 V
number of teeth 10
moč 3,4 kW
ISKRA reference IS1450
MAHLE reference MS738
Voltage 12 V
Power 3.4 kW
neto teža 10.36 kg
€ 315.81 za kos
-
+
12818 ALTERATORS FOR TRACTORS
ISKRA reference IA0555
napetost 28 V
intenzivnost toka elettrica 55 Ah
MAHLE reference MG399
Voltage 28 V
Electric current intensity 55 A
Data 28 V - 55 A
net weight 5.123 kg
€ 210.82 za kos
-
+
13146 ALTERATORS FOR TRACTORS
14 V
ISKRA reference IA0913
absorption 65 A
MAHLE reference MG348
Voltage 14 V
Electric current intensity 65 A
Data 14 V - 65 A
net weight 5.137 kg
€ 198.79 za kos
-
+
11743 STARTER
number of teeth 9
ISKRA reference IS0203
MAHLE reference MS388
napetost 12 V
moč 2,7 kW
neto teža 12.96 kg
€ 278.34 za kos
-
+
12207 ALTERATORS FOR TRACTORS
napetost 14 V
intenzivnost toka elettrica 70 A
uporaba ALTERNATORE za motorji A 3-4-6- CILINDRI
ALBERO Ø17
neto teža 4.73 kg
€ 143.29 za kos
-
+
12824 STARTER
Number of teeth 10
napetost 12 V
number of teeth 10
moč 3,0 kW
With reducer
ISKRA reference IS1016
MAHLE reference MS25
Voltage 12 V
Power 3 kW
net weight 11.177 kg
€ 296.46 za kos
-
+
12815 STARTER
Number of teeth 11
napetost 12 V
number of teeth 11
moč 3,0 kW
ISKRA reference IS0821
MAHLE reference MS309
Voltage 12 V
Power 3 kW
net weight 14.44 kg
€ 445.58 za kos
-
+
12789 STARTER
Number of teeth 10
napetost 12 V
number of teeth 10
moč 3,2 kW
With reducer
ISKRA reference IS1098
MAHLE reference MS4
Voltage 12 V
Power 3.2 kW
net weight 9.15 kg
€ 306.34 za kos
-
+
12802 STARTER
napetost 12 V
moč 2,6 kW
z 9
With reducer
net weight 5.56 kg
€ 337.64 za kos
-
+
12811 STARTER
napetost 12 V
moč 3,0 kW
number of teeth 9
net weight 13.843 kg
€ 413.97 za kos
-
+
12803 STARTER
napetost 12 V
moč 2,7 kW
number of teeth 9
net weight 12.405 kg
€ 322.81 za kos
-
+
12813 STARTER
napetost 12 V
moč 4 kW
z 9
With reducer
€ 434.81 za kos
-
+
12814 STARTER
napetost 12 V
moč 3,1 kW
number of teeth 9
net weight 13.043 kg
€ 464.19 za kos
-
+
12801 STARTER
napetost 12 V
moč 3,0 kW
number of teeth 9
net weight 10.848 kg
€ 421.63 za kos
-
+
11744 STARTER
napetost 12 V
moč 3,0 kW
number of teeth 9
neto teža 14.69 kg
€ 233.87 za kos
-
+
11746 STARTER
Number of teeth 9
napetost 12 V
moč 3,0 kW
number of teeth 9
z 9
ISKRA reference IS0366
MAHLE reference MS278
Voltage 12 V
Power 3 kw
neto teža 14.32 kg
€ 240.46 za kos
-
+
12350 STARTER
napetost 12 V
number of teeth 10
moč 2,8 kW
net weight 14.25 kg
€ 398.45 za kos
-
+
12351 STARTER
napetost 12 V
number of teeth 10
moč 3,1 kW
z 10
neto teža 13.29 kg
€ 360.69 za kos
-
+
12352 STARTER
napetost 12 V
number of teeth 9
moč 2,7 kW
neto teža 12.96 kg
€ 374.57 za kos
-
+
12799 STARTER
napetost 24 V
number of teeth 9
moč 3,2 kW
net weight 13.03 kg
€ 222.35 za kos
12805 STARTER
napetost 12 V
moč 2,1 kW
number of teeth 9
net weight 4.422 kg
€ 225.74 za kos
-
+
12808 STARTER
napetost 12 V
moč 0,9 kW
number of teeth 9
€ 172.58 za kos
-
+
  • 1 (Tok)
  • 2
  • 3